lookif

تعداد دارندگان بلندمدت شیبا اینو افزایش یافته است

بر اساس داده‌های Into TheBlock، تعداد دارندگان بلندمدت شیبا اینو در حال افزایش است. بر اساس داده‌ها، ترکیب دارندگان طبق مدت زمان نگهداری، نشان می‌دهد که ۲۶ درصد از دارندگان شیبا اینو توکن‌های خود را برای بیش از یک سال (بلندمدت) نگه داشته‌اند. همچنین ۷۰ درصد دارندگان این میم کوین را کمتر از یک سال (میان‌مدت) و ۴ درصد نیز توکن‌های خود را برای کمتر از یک ماه (کوتاه‌مدت) نگهداری کرده‌اند. در اواسط ماه ژوئن (اوایل تیر)، دارندگان بلندمدت ۱۹ درصد از دارندگان شیبا اینو را به خود اختصاص می‌دادند و دارندگان میان‌مدت ۷۷ درصد و دارندگان کوتاه‌مدت تنها ۳ درصد از هولدرهای این میم کوین را تشکیل می‌دادند.گفتنی است در اواخر سال ۲۰۲۱، دارندگان شیبا عمدتاً کوتاه‌مدت و میان‌مدت بودند که به ترتیب ۱۴ و ۸۶ درصد هولدرهای این توکن را شامل می‌شدند و درصد دارندگان بلندمدت، صفر بود. طبق آمار ویل‌استاتس، تعداد دارندگان شیبا اینو اکنون ۱,۲۱۵,۳۷۷ آدرس منحصر‌به‌فرد است.

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.