lookif

افزایش چشمگیر حجم تراکنش‌های شبکه پالیگان در فصل دوم سال 2022

داده‌های فصلی نشان می‌دهد که شبکه پالیگان در دوران دشوار افت ارزش دارایی‌های ارزهای دیجیتال انعطاف‌پذیری خوبی از خود نشان داده است. بر اساس گزارش ۳ ماهه دوم پالیگان، این پلتفرم مقیاس‌پذیری اتریوم، به‌رغم فروش گسترده در بازار ارزهای دیجیتال شاهد رشد مداوم در تعداد آدرس‌های شبکه و حجم تراکنش‌ها بود. حجم کل تراکنش‌های شبکه […]

تعداد دارندگان بلندمدت شیبا اینو افزایش یافته است

بر اساس داده‌های Into TheBlock، تعداد دارندگان بلندمدت شیبا اینو در حال افزایش است. بر اساس داده‌ها، ترکیب دارندگان طبق مدت زمان نگهداری، نشان می‌دهد که ۲۶ درصد از دارندگان شیبا اینو توکن‌های خود را برای بیش از یک سال (بلندمدت) نگه داشته‌اند. همچنین ۷۰ درصد دارندگان این میم کوین را کمتر از یک سال […]